Algemeen

Op vrijdag 25 mei 2007 heeft de derde Landelijke Interuniversitaire Mathematisch Olympiade (LIMO) plaatsgevonden in Utrecht. Op deze site vindt u onder andere een verslag en foto's van de olympiade. Gebruik de menukeuzes bovenaan het scherm om meer over de LIMO te weten te komen.

De LIMO is een jaarlijkse nationale wedstrijd in teamverband voor wiskundestudenten. De LIMO vond voor het eerst plaats in 2005 in Leiden. Op vrijdag 25 mei 2007 vond de derde LIMO plaats in Utrecht en hebben 23 teams meegedaan. Elk team bestaat uit vier personen en krijgt drie uur de tijd om uitdagende wiskundige opgaven op te lossen. De teams met de beste prestaties werden beloond met een serieuze prijs en de dag werd afgesloten met een gezamenlijk diner. De gelegenheid bestaat uit een dagvullend programma, dat als volgt is opgebouwd:

10.00Ontvangst
10.30Welkom en Lezing
12.00Lunch
13.00Wedstrijd
16.00Borrel
17.30Prijsuitreiking
18.30Diner

De LIMO is een initiatief van het Wiskunde en Informatica Studieverenigingen Overleg (WISO) en is dit jaar gesteund door een comité van aanbeveling, dat bestaat uit de volgende leden:

  • Prof. dr. F. Beukers, Hoogleraar en voorzitter Nederlandse Wiskunde Olympiade
  • Prof. dr. J.J. Duistermaat, Academiehoogleraar
  • Prof. dr. W.H. Gispen, Rector Magnificus Universiteit Utrecht

Opgaven

De opgaven die gevraagd worden bij de LIMO vereisen bij het oplossen niet meer voorkennis dan de eerste- en tweedejaarscollegestof. Het niveau van de opgaven zal over het algemeen echter hoger liggen dan bij de tentamens en het oplossen zal vooral beroep doen op creativiteit en inzicht. Omdat de onderwijsprogramma's van verschillende universiteiten op sommige punten aanzienlijk afwijken, zullen de opgaven afkomstig zijn van hoogleraren aan verschillende universiteiten en zullen diverse onderwerpen aan bod komen, zoals algebra, analyse, statistiek en getaltheorie.

Archief

De onderstaande links verwijzen naar de opgaven en oplossingen van de voorgaande LIMO wedstrijden. Deze geven mogelijk een betere indruk van het soort opgaven dat je kunt verwachten op de LIMO. De voorgaande jaren hebben de winnende teams iets minder dan de helft van de opgaven opgelost.

Reglement

Aan de LIMO kan uitsluitend worden deelgenomen door teams die zich van te voren hebben ingeschreven. Inschrijven is niet meer mogelijk. Elk team dat zich inschrijft, moet bestaan uit vier studenten, waarvan minimaal twee eerste- of tweedejaars en maximaal één vierde- of hogerejaars. Hierbij is uitsluitend van belang hoe lang de student ingeschreven staat voor een bètastudie aan de universiteit, niet de studievoortgang. Teams die niet aan deze voorwaarden voldoen, kunnen zich buiten mededinging inschrijven. Dit houdt in dat zij wel aan de wedstrijd mogen deelnemen, maar niet in aanmerking komen voor een prijs. Verder moet elk team een teamnaam opgeven. Reiskosten worden vergoed.

Om organisatorische redenen, kan het aantal deelnemende teams niet groter zijn dan twintig. De commissie houdt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren en om uitzonderingen te maken op het reglement. In het geval dat er te veel aanmeldingen zijn, krijgen de legitieme teams voorrang boven de teams buiten mededinging.

Gedurende de wedstrijd is het verboden om boeken of aantekeningen te gebruiken. Rekenmachines zijn toegestaan.

Deze website is voor het laatst gewijzigd op maandag 4 juni 2007.