Verslag

Op 25 mei heeft de Landelijke Interuniversitaire Mathematische Olympiade (LIMO) voor de derde keer plaatsgevonden. De LIMO is een jaarlijkse wedstrijd voor teams van wiskundestudenten uit heel Nederland. Dit jaar was de LIMO in Utrecht. Er was een grote belangstelling vanuit het hele land: nadat vorige jaren respectievelijk 16 en 17 teams hadden meegedaan, deden er nu 23 teams mee. In totaal waren er 92 deelnemers van zes verschillende universiteiten.

Om 10.00 uur arriveerden de eerste deelnemers. Toen alle deelnemers er om 10.30 waren, hield Gunther Cornelissen een lezing over het tiende probleem van Hilbert. Hij liet zien hoe er in de geschiedenis is geprobeerd een algoritme te vinden dat van een willekeurige diophantische vergelijking kan bepalen of deze een oplossingen in de gehele getallen heeft. Hierbij kwam zelfs Hilbert zelf aan het woord. Verder vertelde hij over het actuele onderzoek naar de vraag of bepaald kan worden of een vergelijking rationale oplossingen heeft. Op deze vraag is tot op heden nog geen zeker antwoord op gevonden.

Deelnemers tijdens de
lunch
Deelnemers tijdens de lunch

Na de lezing moesten de deelnemers nog wachten tot het einde van de lunch totdat de wedstrijd daadwerkelijk begon. Drie uur lang kregen de teams in 23 verschillende zaaltjes de tijd om elf verschillende opgaven op te lossen. Het grootste deel van de opgaven was opgesteld door hoogleraren en docenten van acht verschillende Nederlandse universiteiten. De laatste opgave was door een Belgische student bedacht. Na drie uur druk bezig te zijn geweest, gewapend met pen, papier en een opgavenboekje, moesten de teams hun pogingen tot antwoorden inleveren.

Hard aan het werk
Hard aan het werk

Toen de wedstrijd afgelopen was konden de deelnemers uitrusten en napraten tijdens de borrel. Ook konden ze hun antwoorden vergelijken met de uitwerkingen zoals die door de opgavenmakers waren opgesteld. Daarnaast was de borrel een goede gelegenheid om studenten van andere universiteiten, waaronder oude bekenden, te ontmoeten. Terwijl voor de deelnemers het belangrijkste deel achter de rug was, begon voor de nakijkers het werk pas: de ingeleverde antwoorden moesten nagekeken worden. Veel opgavenmakers keken hun eigen opgave na, maar een aantal opgaven werd nagekeken door andere mensen. Eén opgave is zelfs door een team van vier man nagekeken.

Nadat de deelnemers twee uur in spanning hadden moeten wachten, werden de winnaars tijdens de prijsuitreiking bekendgemaakt. De prijsuitreiking werd verzorgd door Erik van den Ban, die de spanning opbouwde door eerst een aantal statistieken te laten zien. Met een gemiddelde van 29 van de 110 punten, bleken de opgaven ook dit jaar weer erg uitdagend te zijn geweest. De best gemaakte opgave was de opgave van Klaas Landsman over Eulers benadering van pi. Hiervoor werden in totaal 160 punten gehaald. Anderzijds, voor de opgave van Arne Smeets haalden maar drie teams punten, in totaal 20 punten.

Op een gedeelde derde plaats eindigden de teams Kasanova en de Hutspot Hooligans van de Universiteit Utrecht en V4 van de Universiteit Leiden. Vermeldenswaardig is dat V4 bestond uit vier eerstejaars studenten. Beide teams hebben 45 punten gehaald. Als tweede is het team Naamloos van de Universiteit van Amsterdam geëindigd met 51 punten. De winnaar van de derde LIMO is Aleph 4, wederom van de Universiteit Leiden. Dit team, bestaande uit Joris Weimar, Birgit van Dalen, Joost Michielsen en Michiel Kosters, heeft de mooie score van 56 punten behaald. Hiermee hebben ze twee boeken over het werk van Euler en de wisselbeker gewonnen. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door Hewitt.

Het winnende team
Het winnende team

De dag werd afgesloten met een diner in een Italiaans restaurant aan de Oudegracht, het centrum van het centrum van Utrecht. Al met al kunnen we als commissie terugkijken op een geslaagde dag en we hopen dan ook dat volgend jaar in Leiden weer veel deelnemers mee zullen doen.

Scorelijst

Nr. Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totaal
1 Aleph 4 (UL) 8 6 6 9 3 2 3 6 9 4 0 56
2 Naamloos (UvA) 10 10 10 0 3 2 0 0 6 0 10 51
3 Kasanova en de Hutspot Hooligans (UU) 5 6 4 5 5 4 0 6 7 0 3 45
3 V4 (UL) 0 6 7 10 6 1 0 6 9 0 0 45
* Limonade (UU) 0 0 10 0 3 5 3 6 8 8 0 43
* Lim Sup (RUG) 9 0 5 0 1 4 7 6 7 4 0 43
* Desda 101 (RU) 1 7 10 2 6 0 3 5 5 0 0 39
* Desda 67 (RU) 4 4 9 0 3 0 0 0 10 7 0 37
5 Desda 37 (RU) 10 1 4 0 9 1 5 0 6 0 0 36
6 Desda 59 (RU) 5 0 7 0 3 0 5 0 10 0 0 30
6 Weisser (UU) 0 2 4 0 1 5 6 5 7 0 0 30
8 Klavertje 4 (UU) 5 0 2 5 3 1 5 0 8 0 0 29
9 Gosse is overal (UL) 5 3 4 0 2 0 5 0 7 0 0 26
9 Too squared (UL) 6 0 1 0 3 0 0 0 8 1 7 26
* TukkerTerror (UT) 0 4 7 0 4 0 0 2 5 0 0 22
11 De telduivels (UT) 0 2 6 1 0 0 0 4 8 0 0 21
12 Team i (UU) 0 6 4 0 0 0 2 0 7 0 0 19
12 TWN (UU) 1 0 3 0 2 0 1 4 7 1 0 19
14 Standaard afwijkend (RUG) 0 0 4 1 2 1 2 2 6 0 0 18
15 Kiek'n wat wodt (UT) 0 0 0 0 2 0 3 5 6 0 0 16
16 Bad request (UT) 0 6 1 0 2 0 0 0 6 0 0 15
16 Inseparabel (UL) 0 0 0 0 5 0 2 0 8 0 0 15
18 Restgroep modulo 4 (RUG) 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 6

* buiten mededinging deelgenomen

Klik hier om een printversie van de scorelijst te openen.